|   Både   |   Havne   |   Vurderinger   |   Nyheder   |   Brugte både   |   LinkGuide   |   Debatforum   |

Den 19. september 2021

 
foto: Ole Gorm Larsen
Klik for større foto!
  foto: Ole Gorm Larsen  
 
foto: Ole Gorm Larsen
Klik for større foto!
  foto: Ole Gorm Larsen  
 

Classic Fyn Rundt - Danmarks ældste distancesejlads

Sejlads  •  Der skal være plads til alle typer sejlsportsfolk, når Danmarks ældste distancesejlads Classic Fyn Rundt afvikles fra Kerteminde i dagene 4.-6. juni.
|  Send artikel  |  Udskriv  |  Retur  |
 Ekstra!
> Link:
Fyn Rundt

 

Derfor har vi reelt tre løb i et, fortæller den nye stævneleder for arrangementet, Morten Grove. Der er det klassiske Fyn Rundt, som det har været siden distancesejladsen begyndte i 1934. Den foregår efter de kendte DH-regler.

IRC - for racerne
I år er IRC-bådene med. Det er en ny måleregel, som forventes at tiltrække sejlere som i særlig grad vil sejle kapsejlads på højt niveau. Der er for nuværende 18 både der har tilkendegivet at de gerne vil deltage efter IRC reglen.

DH - for de fleste
DH-reglen er den mest brugt kapsejladsregel i Danmark, og det er den regel der anvendes ved aftenkapsejladserne rundt omkring i landet.

DH-reglen anvendes også for Doublehanded sejlerne som er en sejladsform, hvor en besætning på kun 2 skal sejle båden rundt om Fyn. En udfordring i sig selv, specielt i de lidt større bådtyper, hvor kapsejladsbesætninger ofte er på 6-10 personer.

- Vi ved, at det for mange skippere kan være svært at samle en god stor besætning, og det begrænser dem ofte i at deltage i kapsejladser, siger Morten Grove. ”Doublehanded” sejlads løser dette problem for dem, og sætter dem på en udfordrende opgave.

Denne sejladsform kræver dog skærpede sikkerhedsbestemmelser, så arrangørerne har valgt, at der skal bæres livline når der kapsejles, og der skal være påsat lys i redningsvesten, som skal bæres fra start til mål.

Tur - for de der vil sejle for hyggen
Endelig har vi i år også taget tursejlerne med. Hvorfor skulle man ikke have plads til de mange danske sejlere, som bar vil hygge sig på vandet? For dem er det ikke hurtigst muligt, der tæller med en god sejleroplevelse i gode venners lag og med smukke naturoplevelser. Og dem kan jeg garantere for, hvis man tager turen rundt om Fyn og giver sig tid til at se de mange smukke landskader og de storslåede syn, når store grupper af både kommer med fyldte sejl.

Ingen overalt vindere
Den nye multi-sejlform, som der nu bliver mulighed for i Classic Fyn Rundt, betyder at det gamle begreb ”Overaltvinder” afskaffes.

Det vil ikke være muligt at finde en sådan, når der ikke benyttes ensartede regler.

- Men det kompenseres der rigeligt for i form af oplevelsesmuligheder, siger Morten Grove. Både på vandet og i land, hvor man kan møde mennesker med samme interesse som en selv, men blot har valgt at dyrke sejlsporten på en anden måde.

Der er præmier i alle grupper og der findes også vindere i alle løb, bortset fra hos tursejlerne. Her er alle der gennemfører vindere.

Forskellen mellem DH og IRC
De to anvendte måleregler adskiller sig noget fra hinanden. DH bliver regnet efter sejltiden på distancen, hvilket gør at denne måleregel er meget velegnet under stabile strøm og vindforhold.
IRC regnes efter et tid på tid system, og denne regel er velegnet hvor vind- og strøm forholdene varierer meget.

Når man anvender DH-reglen bliver resultatet beregnet efter sejltid, sømiletider (det er det antal sekunder som det tager en sejlbåd at tilbagelægge en sømil ved jævn vind) og sejladsens længde.

IRC's beregninger baseres på sejltiden og bådenes tidskoefficienter, (en konstant faktor til en ubekendt eller foranderlig størrelse) kaldet TCC.

Ved indmålingen af de deltagende både er DH meget nøjagtig både med hensyn til skrog, rig og sejl for at beregne en korrekt sømiletid.

IRC beskæftiger sig ikke væsentligt med specifikke forskelle på bådene, men man kigger nærmere på bådtyperne. Der kræves ingen måling, idet bådene data baseres på ejernes oplysninger.

DH er en åben måleregel, hvor ejerne har mulighed for at optimere deres både i forhold til reglen, IRC er derimod hemmelig så man ikke kan optimere sin båd op til en sejlads. dot

 Sejlerland •  Den 22-02-2010
 SENESTE ARTIKLER FRA SAMME KATEGORI
 »   For Fulde Sejl – Københavns nye maritime tilbud for menig mand
 »   Alt det varierede kapsejladsvejr som 86 deltagerne i AFI Marine Two Star Race kunne drømme om
 »   DONG Energy er ved at opføre Anholt Havmøllepark
 »   AFI Marine Two Star Race 16. – 17. juni 2012

Kontakt Sejlerland.dk | E-mail | Om Sejlerland.dk | IT i Haderslev | Opskrifter p?kalorielet mad |

Copyright Sejlerland.dk